មេធាវី ម៉ែន វុធ


ជំនាញ៖  វិស័យដីធ្លី ​ច្បាប់ការងារ ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់ការពារអ្នកវិនិយោគ និងការពារក្តីតាមប្រព័ន្ធតុលាការ និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ រៀបចំកិច្ចសន្យាផ្សេងៗ

នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន៖  ម៉ែន វុធ ជាអក្សរឡាតាំង​​  Men Vuth  ភេទប្រុស សញ្ជាត្តិខ្មែរ ជនជាតិខ្មែរ។ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៤។ ទីកន្លែងកំណើត៖ ភូមិ ដកវ៉ាន ឃុំឧត្តមសុរិយា ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

កំរិតវប្បធម៌    ៖ ២០០៦- ២០១០ បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រថ្នាក់ពិសេសភាសាបារាំង នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។ ២០១០- ២០១៣ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនីតិអន្តរជាតិ និងប្រៀបធៀប មកពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុងII និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។

បទពិសោធន៍   ៖ ២០២២-០៩-០៩-២០២៣ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃក្រុមមេធាវី CPH LAW GROUP។

២០១២ -២០២១ ក្រុមការការមូលដ្ឋាន ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

២០១០- បច្ចុប្បន្ន សាស្ត្រាចារ្យទទួលកម្រៃវេលាកាលនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។

២០១២- ២០១៥ ប្រធានកិច្ចការច្បាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតកម្ពុជា CAMLIFE

២០១០-២០១២ ជំនួយការមេធាវីនៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃអ.វ.ត.ក.។

ភាសា បច្ចេកវិទ្យា៖ ភាសាខ្មែរ(ភាសាកំណើត)ភាសាអង់គ្លេស ភាសាបារាំង 

ទំនាក់ទំនង     ៖ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២២២៧២០២ E-mail vuthmen5@gmail.com

អាសយដ្ឋាន    ៖ ផ្ទះលេខ២៤Q ផ្លូវ៣៦ បុរីវិមានភ្នំពេញភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល។

 

WIMUTISASTR Law Office 

Primary Sector:

Law / Legal and Investments 

Secondary Sector:

Law / Litigation and dispute resolution 

 

St. Keo Chenda Bali 3 Khan Chhroy Chongva,

Sangkat Chhroy Chongva, Phnom Penh Cambodia.

 +855 12227202/098 615 999/0717251802

 Attorneyatlawmenvuth@gmail.com

https://avocatmenvuth.com/

ACTIVITIES 

WIMUTISASR LAW OFFICE is a professional law office established by Cambodian qualified lawyers with international experience. They are one of the few law office in town that operates in the spirit of social responsibility and that provides pro-bono legal services to people in need. They provide effective, solutions-based, and responsive legal advice that delivers trustworthy results for clients.

WIMUTISASR LAW OFFICE offers advice on a full range of legal issues, including Court case, corporate and commercial, mergers and acquisitions, real estate and construction, due diligence, company secretary, licensing and permitting, taxation, litigation and dispute resolution, labor and employment, intellectual property, family law, and immigration and naturalization. Services are provided in Khmer, English, French, and Chinese. Through our talent in different language.