ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

  • ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ


ល.រ ចំណងជើង ក្រសួង/ស្ថាប័ន ទាញយក
1 ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ ក្រសួងការពារជាតិ
2 ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
3 សេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងយុត្តិធម៌
4 សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងយុត្តិធម៌
5 ស.ជ.ណ ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពតំបន់គ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិសមុទ្ររៀម ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
6 សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការវិនិយោគស្ថិតក្រោមដំបន់ការពារដែនការពារធម្មជាតិ ៥៥១ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
7 ប្រកាស ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅ នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
8 ប្រកាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើវិធានល្បែង ឧបករណ៍និង/ឬកម្មវិធីល្បែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
9 ប្រកាស ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធី នៃការបំពេញចំណូលកាតព្វកិច្ចពីល្បែងកាស៊ីណូ និងល្បែងផ្សងសំណាង គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
10 ប្រកាសស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅ នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
11 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណបុគ្គលិកពិសេសកាស៊ីណូ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
12 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណបុគ្គលិកពិសេសកាស៊ីណូ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម
13 ច្បាប់ស្តពីព្រៃឈើ ក្រសួងកសិកម្ម
14 កាតព្វកិច្ចតម្លាភាពអំពីការកាត់សេចក្តីគ្រឿងញៀន ក្រសួងយុត្តិធម៌ មិនមាន
15 ការផ្តល់ដំណោះស្រាយ ករណីបុរី VIP ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មិនមាន
16 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
17 សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេស ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី
18 អនុក្រឹត្យស្តីពី កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
19 ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីគយ
20 ច្បាប់ស្តីពីគយ
21 ច្បាប់ស្តីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ក្រសួងយុត្តិធម៌
22 ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន អាស៊ាន
23 តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មេធាវី វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា
24 ការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុននាម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
25 អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្ស ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
26 អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពី​ការរៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងមុខងារសាធារណះ
27 ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្របនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
28 សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបន្តគោលការណ៍លើកលែងពន្ធ ការអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀត ការពន្យា និងការព្យួរការអនុវត្តពន្ធសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យ អគ្គនាយករដ្ឋានពន្ធដារ
29 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
30 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ កយ.សសរ២៤ ក្រសួងយុត្តិធម៌