ការពារក្តីនៅតុលាការ

  • ការពារក្តីនៅតុលាការ

ការពារក្តីនៅតុលាការ

ល.រសេវាកម្មតម្លៃ
1ការពារក្តីតាមសាលាដំបូង(កំពង់ធំ ព្រះវិហារ ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ)$ 2,000-3,000
2សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ត្បូងឃ្មុំ$ 2,500
3ការពារក្តីនៅសាលាដំបូង (កំពង់ស្ពឺ ព្រះសីហនុ កំពត កោះកុង និងខេត្តកែប)$ 2,000
4សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ព្រះសីហនុ$ 3,000
5សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ភ្នំពេញ$ 1,500
6សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់បាត់ដំបង$ 3,000
7ការពារក្តីនៅសាលាដំបូង (ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង ប៉ៃលិន បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប)$ 3,000
8ការពារក្តីនៅសាលាដំបូង (ភ្នំពេញ តាកែវ កណ្តាល កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ព្រៃវែង)$ 2,000
9ការពារក្តីនៅតុលាការកំពូល$ 3,000