សម្របសម្រួលវិវាទ

  • សម្របសម្រួលវិវាទ

សម្របសម្រួលវិវាទ

ល.រសេវាកម្មតម្លៃ
1សម្របសម្រួលតាមខេត្ត ( កណ្តាល កំពង់ស្ពឺ ព្រះសីហនុ តាកែវ កំពត កែប ព្រៃវែង កំពង់ឆ្នាំង ) $ 1,500
2សម្របសម្រួលតាមខេត្ត ( ស្វាយរៀង )$ 1,700
3សម្របសម្រួលតាមខេត្ត ( កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង )$ 1,700
4សម្របសម្រួលតាមខេត្ត ( រតនៈគីរី មណ្ឌលគីរី ព្រះវិហារ សៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ បន្ទាយមានជ័យ កំពង់ធំ )$ 2,000
5សម្របសម្រួលតាមខេត្ត ( ពោធិសាត់ បាត់ដំបង កោះកុង )$ 2,000
6សម្របសម្រួលតាមខេត្ត ( ប៉ៃលិន )$ 2,500
7សម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញ$ 1,000